Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít
☰ Menu
Distanční výuka Rozvrh BAKALÁŘI Informace pro 1. ročník Aktuality Škola O škole Školní poradenské pracoviště Školní družina Organizace školního roku Zájmové útvary Školní parlament Školská rada Rada rodičů Školní zpravodaj Projekty Školní časopis Sportovní zázemí školy Formela cup Pracovní místa Kontakt Školní dokumenty ŠVP Školní řád Výroční zprávy Koncepce rozvoje školy Rozpočet Tiskopisy GDPR Jídelna Provoz Jídelníček Řád školní jídelny Fotogalerie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 PROJEKT 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Historie školy Schránka důvěry

Recitační přehlídka 1.stupně

   Po dvou letech se na naší škole 15. února 2022 konala opět recitační přehlídka 1. stupně a k naší radosti v hojném počtu, celkem vystoupilo 43 dětí. Žáci se poctivě připravovali letos poprvé pod odborným dohledem paní asistentky Bohdanky Jehličkové samozřejmě třídních učitelů. Využili jsme prostorů kulturního domu a to nového sálu nad knihovnou. Byla to přehlídka, přesto děti z 2.- 5 tříd bojovaly o postup do okresního kola v Jeseníku, pod názvem Dětská scéna. Prvňáčci si jen vyzkoušeli, jaké to je předstoupit před velkým publikem, přednést zpaměti svou básničku. Zvládli to na jedničku. A jak to dopadlo? Aby vše úspěšně bylo vyhodnoceno, musela přehlídka mít porotu, ta se skládala: p. knihovnice V. Hradilová, p.uč. M. Lyková, p. uč. M. Vašíčková, p.uč. M.Rychlá, p. uč. J. Dzubáková, p. asistentka B.Jehličková. S dohledem a fotografováním nám pomohla p. asistentka A. Franková.

Za 1. kategorii / 2.-3. třídy/ nás v Jeseníku bude reprezentovat: Jakub Janák 2.B, Karolína Anna Křenková 3.A, Václav Losman 3.B

Za 2. kategorii / 4.-5. třídy/ to budou tyto děti: Matěj Baláž 4.B, Terezie Soušková 5.B, Natálie Blatová 5.B

Gratuluji postupujícím, všem dětem děkuji za vzornou přípravu. Žáci byli odměněni diplomem a sladkostí, dodatečně i ti, kteří náhle onemocněli nebo se dostali do karantény. Odměny poskytla ZŠ Javorník.

Dětská scéna se bude konat 9.března v Jeseníku, na vše dohlédne a s přípravou ještě pomůže p. as. B. Jehličková. Žákům budeme držet pěsti, mohou postoupit do kraje.

Poděkování patří porotě, paní Hradilové, která v době čekaní na vyhodnocení poskytla knihovnu jako odpočinkovou zónu a také paní ředitelce Hesckové za poskytnutí kulturních prostorů.

                                                                                                                                                                                                               Zapsala Mgr. Jana Dzubáková