Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Ředitel Základní školy Javorník, okres Jeseník stanovuje

podle zákona č. 561/2004 Sb.

Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2023/2024

v Základní škole Javorník, okres Jeseník - budova Kláštera

v úterý 4. dubna 2023, od 14:00 – do 17:00 hod.

Všechny informace a podrobnosti k zápisu včetně elektronické přihlášky najdete v aktualitách a ve složce:

ŠKOLA - INFORMACE PRO 1. ROČNÍK

 

  

zavřít
☰ Menu
Aktuality Info okno Škola O škole Online výuka Školní poradenské pracoviště Školní družina Organizace školního roku Informace pro 1. ročník Zájmové útvary Školní parlament Školská rada Rada rodičů Projekty Školní zpravodaj Školní časopis Sportovní zázemí školy Formela cup Pracovní místa BAKALÁŘI Rozvrh Jídelna Provoz Jídelníček Řád školní jídelny Fotogalerie 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 PROJEKT 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Historie školy Školní dokumenty ŠVP Školní řád Výroční zprávy Koncepce rozvoje školy Tiskopisy GDPR Kontakt Schránka důvěry

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, okres JESENÍK, příspěvková organizace

Školská rada se zřizuje při základní škole na základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), §167 resp. §168. Je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli podílet se na správě školy. Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem ŠR není ředitel školy. Funkční období ŠR je 3 roky. Zasedá nejméně 2x ročně. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy i zřizovateli školy. 

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Zákonní zástupci nezletilých žáků školy:

  1. VACULÍKOVÁ Jana – předsedkyně    slunickohzs@seznam.cz
  2. MARKOVÁ Nicole                                 ikemark@centrum.cz
  3. LÍBAL Jiří, Ing.                                      jiri.libal@seznam.cz

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  1. DUBOVAN Igor, Mgr.                           dubovan.igor@zsjavornik.cz
  2. ZYKMUND Ondřej, Mgr.                    zastupce@zsjavornik.cz
  3. DZUBÁKOVÁ Jana, Mgr.                   dzubakova.jana@zsjavornik.cz

Zástupci zřizovatele školy – Města Javorník:

  1. KAREŠOVÁ Irena, Mgr.                    starosta@mestojavornik.cz
  2. KONEČNÁ Ivana, Mgr.                      konecna.zast@mestojavornik.cz
  3. MATUŠKA Jakub, Ing.                       matuska.zast@mestojavornik.cz