Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Přejeme všem našim žákům a zaměstnancům 

krásné a pohodové 

prázdniny!

 

zavřít
☰ Menu
Aktuality Info okno Škola O škole Ekoškola Online výuka Školní poradenské pracoviště Školní družina Organizace školního roku Zájmové útvary Informace pro 1. ročník Školní parlament Školská rada Rada rodičů Projekty Školní zpravodaj Školní časopis Sportovní zázemí školy Formela cup Pracovní místa BAKALÁŘI Přihlášení Bakaláři - modul Platby Rozvrh Jídelna Provoz Jídelníček Řád školní jídelny Informace o zahájení stravování a nových cenách obědů pro školní rok 2023-2024 Fotogalerie 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 PROJEKT 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Historie školy Školní dokumenty ŠVP Školní řád Výroční zprávy Koncepce rozvoje školy Tiskopisy GDPR Kontakt Schránka důvěry

Rada rodičů

Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.

Školní 72, Javorník 790 70

IČO: 26574039

e-mail: rr.zsjavornik@seznam.cz

Individuální statutární orgán: předseda spolku, Jana Vaculíková

Účel spolku (hlavní činnost): účinná a dobrovolná pomoc Základní škole Javorník, okres Jeseník a žákům této školy, podpora jejich správného vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí na děti a mládež.       

Koncepce příspěvků a podpory školy

 V souladu se stanovami Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s. schválila následující koncepci příspěvků a podpory pro žáky a školu:

 

Pořádané akce

VÁNOČNÍ JARMARK - akce pořádaná základní školou za pomoci rady rodičů, jejíž hlavní náplní je prodej výrobků, přáníček a předmětů s vánoční tématikou, které vlastnoručně vyrábějí žáci školy ve všech ročnících, výrobky si prezentují a prodávají samotné děti, prodeje se účastní široká veřejnost včetně rodičů a pozvaných hostů, doplněná je o doprovodný kulturní program v podobě krátkých vystoupení žáků, dále vánoční dílnou a podáváním občerstvení. Tato akce se každoročně koná za finanční podpory Města Javorník.    

PRIMA TŘÍDA – akce pořádaná radou rodičů představující soutěžní odpoledne pro třídní kolektivy prvního vzdělávacího stupně a jejich rodiče, nachystány jsou zajímavé soutěžní disciplíny, ve kterých si mohou žáci poměřit své dovednosti a vědomosti, třídní učitel figuruje jako kapitán družstva, který může určovat taktiku, vybraných soutěží se mohou zúčastnit rodiče a mohou tak dětem zajisti nějaké body navíc, vítězný třídní kolektiv získává titul „PRIMA třída“. Tato akce se každoročně koná za finanční podpory Olomouckého kraje.