Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.

Vás srdečně zve na tradiční soutěžní odpoledne PRIMA TŘÍDA,

které ve spolupráci se ZŠ Javorník pořádá pro třídní kolektivy 1. stupně. 

Akce se koná za každého počasí v úterý dne 4. 6. 2024 od 15:30 hod.

Více informací naleznete v AKTUALITÁCH  nebo na FB stránkách školy.

 

zavřít
☰ Menu
Aktuality Info okno Škola O škole Ekoškola Online výuka Školní poradenské pracoviště Školní družina Organizace školního roku Zájmové útvary Informace pro 1. ročník Školní parlament Školská rada Rada rodičů Projekty Školní zpravodaj Školní časopis Sportovní zázemí školy Formela cup Pracovní místa BAKALÁŘI Přihlášení Bakaláři - modul Platby Rozvrh Jídelna Provoz Jídelníček Řád školní jídelny Informace o zahájení stravování a nových cenách obědů pro školní rok 2023-2024 Fotogalerie 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 PROJEKT 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Historie školy Školní dokumenty ŠVP Školní řád Výroční zprávy Koncepce rozvoje školy Tiskopisy GDPR Kontakt Schránka důvěry

O škole

V kronice školy nejsou starší zápisy než z roku 1918. Ve městě Javorník před rokem 1918 nebyl evidován žádný český obyvatel, tudíž se zde nenacházela ani česká škola. Postupem času docházelo k mísení českých obyvatel s německy mluvícími úředníky, legionáři i stráží. Javorník má v té době 3 094 obyvatel. Asi sedmdesáti českým hraničářům se naskytla možnost posílat děti do „své“ české školy až v roce 1923/1924. Tehdy byla pronajata od arcibiskupství jedna učebna se šatnou v domě č. 11, nynější Puškinova ulice. Prvním učitelem v české škole byl pan učitel Richter. Nouzové umístění školy nemohlo dlouho vyhovovat. Proto v roce 1929 byla česká obecná škola přemístěna do Stalinovy ulice č. 123, dnes ulice Míru. Československý stát zde zakoupil patrovou budovu školy i se zahradním domkem pro učitele. V roce 1934 navštěvuje českou školu celkem 15 žáků. Vztah mezi českými a německými žáky byl velmi napjatý. Děti se se cestou do škol potkávaly. České děti chodily do školy směrem „nahoru“ a německé děti chodily do školy směrem „dolů“. Potyčkám během cesty se nedalo vyhnout. Mnohdy se stávalo, že žáci přišli do hodin s velkým zpožděním a často i v doprovodu strážníka. Chlapci bojovali za pomoci kamení a děvčata kopřivami. Podobné vztahy však panovaly i mezi obyvateli. Češi zakládají českou knihovnu, český pěvecký sbor a hrají české divadelní hry. Snaha Čechů vyzvednout vše české nebyla ze strany německých institucí zcela pochopena ani vítaná.

Školství roku 1939 v Javorníku vypadalo asi takto: německá mateřská škola klášterní, německá obecná škola, německá městská škola a jednotřídní česká škola obecná. Budování českého školství ve městě začalo v srpnu 1945. Zpočátku se jednalo spíš o manuální práce, protože budova obecné školy v Javorníku – vsi byla zchátralá. Budova chlapecké školy ve Školní ulici č. 33 zase byla poškozena nálety během války. Budova fungovala jako kasárna – učebny proměněny v noclehárny, nábytek rozvezen, zničen, nebo uložen do sklepů. Škola byla plná zařízení, které tam vůbec nepatřily. Bylo nutné tedy školu vystěhovat, opravit, opatřit vyhovujícím školním nábytkem, dezinfikovat. Toto vše měl na starost řídící uč. p. Josef Vacek, který byl školními úřady ustanoven řídícím učitelem na zdejší obecné škole.

Po osvobození v r. 1945 bylo na Javornicku 13 škol – např. školy v Javorníku, Bílé Vodě, Horních Hošticích, Bílém Potoku, Bernarticích, Bukové, Horních Heřmanicích, Uhelné, Vlčicích, Vojtovicích, Travné, Zálesí, Nových Vilémovicích. Postupem času a poklesem počtu žáků v jednotlivých školách došlo k redukci škol. Vyučovalo se už jen v Javorníku, Vlčicích, Uhelné, Bernarticích. Ostatní školy byly zrušeny. V Javorníku se vyučovalo ve třech budovách – hlavní budova, klášter a škola ve vsi. V r. 1982 byl k hlavní budově školy přistaven pavilon se 6 třídami a sociálním zařízením a nová tělocvična.  Třídy umístěné ve škole – vsi byly přestěhovány do pavilonu.  Děti se se cestou do škol potkávaly. Vzhledem k nárůstu počtu žáků ve škole v Javorníku a snížení počtu žáků ve škole v Uhelné, došlo k tomu, že 4 třídy 1. stupně byly umístěny do školy v Uhelné, která se stala elokovaným pracovištěm ZŠ Javorník. Do javornické školy dojíždějí i žáci z Vlčic, neboť vlčická škola byla převedena na ZvŠ. V r. 1996 došlo ke zřícení tělocvičny, která byla součástí ZŠ. Na jejím místě byla postavena nová sportovní hala se zázemím a bazén. V této době se také realizovala nástavba na budovu pavilonu – přibyla počítačová učebna a další 2 třídy. Tím odpadlo dojíždění žáků do školy v Uhelné, všechny děti z Javorníku i  spádových obcí (Travná, Zálesí, Bílá Voda, Uhelná, Vlčice) docházely do školy v Javorníku. Školní družina byla z nevyhovujících prostor školní jídelny přestěhována na budovu kláštera. A došlo k likvidaci staré dřevěné nevyhovující budovy  školní jídelny. Na jejím místě byla vystavěna jídelna nová.Zatím poslední velké úpravy školních budov proběhly v r. 2014, kdy došlo k výměně oken a zateplení budovy pavilonu. Pavilon dostal novou barevnou fasádu s výrazným označením školy a jejím logem.

Dnes do ZŠ Javorník chodí přibližně 340 žáků.