Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA: 

29. 9. 2023 (pátek).

Základní škola a školní družina budou v tento den pro žáky uzavřeny. 

 

 

zavřít
☰ Menu
Aktuality Info okno Škola O škole Online výuka Školní poradenské pracoviště Školní družina Organizace školního roku Informace pro 1. ročník Zájmové útvary Školní parlament Školská rada Rada rodičů Projekty Školní zpravodaj Školní časopis Sportovní zázemí školy Formela cup Pracovní místa BAKALÁŘI Přihlášení Bakaláři - modul Platby Rozvrh Jídelna Provoz Jídelníček Řád školní jídelny Informace o zahájení stravování a nových cenách obědů pro školní rok 2023-2024 Fotogalerie 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 PROJEKT 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Historie školy Školní dokumenty ŠVP Školní řád Výroční zprávy Koncepce rozvoje školy Tiskopisy GDPR Kontakt Schránka důvěry

Motivační výlet 5.B

Motivační výlet 5.B ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2023 Motivační výlet naší 5.B, který jsme naplánovali ke stmelení kolektivu po prázdninách, jsme zahájili ve třídě, kde jsme se dohodli na ponechání 2 pravidel ze 4. třídy a vytvoření dalších během pobytu. Cílem naší cesty byly Skorošice. Jako první jsme navštívili firmu Stomix, kde nás velmi mile a vřele přivítal ředitel pan Mika, ředitel pan Čvanda a pan Přidal. Návštěvu této firmy jsem zvolila jako záměr motivace spolupráce dospělých při práci ve výrobě. Po úvodních slovech o tradici firmy a její pracovní náplni, jsme navštívili provoz, kde děti sledovaly práci ve výrobě a nešetřily dotazy. Na závěr prohlídky dostal každý malý dárek. Touto cestou bych chtěla poděkovat firmě Stomix a výše uvedeným zaměstnancům za vstřícný přístup a čas, který věnovali našim dětem. Po pěším přesunu směrem k tělocvičně ZŠ Skorošice děti pozorovaly přírodu, vyslechly si výklad o historii této obce a viděly její některé historické budovy a místa. Cestou plnily společně úkoly. Návštěva farmy pana Čermáka a paní Kouřilové (Stáje Rychleby), byl pro některé krásný zážitek. Mohly zde vidět běžný provoz na farmě a práci se zvířaty. Vyzkoušely si jaké je to sedět v traktoru nebo na koňském hřbetu. Tímto bych chtěla poděkovat panu Čermákovi a paní Kouřilové za ochotu, čas a energii, kterou věnovali našim dětem. Hry na hřišti, opékání špekáčků a společné hry v písku přispěly k upevnění vztahů mezi dětmi. V tělocvičně jsme si společně zasportovali, zasoutěžili v duchu fair play. Stezku odvahy spojenou s hledáním pokladu zvládli všichni bez problémů. Módní přehlídka v pyžamech všechny pobavila. Druhý den jsme využili tělocvičnu ke sportování, vytvoření komunitního kruhu a dokončení pravidel. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce ZŠ Skorošice a panu starostovi Skorošic za pronájem tělocvičny. Motivační výlet jsme zakončili ve třídě se slovy „Kdy zase někam půjdeme?“

                                                                                                                                                                          Třídní učitelka: Jehličková Bohdana