Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít
☰ Menu
Distanční výuka Rozvrh BAKALÁŘI Informace pro 1. ročník Aktuality Škola O škole Školní poradenské pracoviště Školní družina Organizace školního roku Zájmové útvary Školní parlament Školská rada Rada rodičů Školní zpravodaj Projekty Školní časopis Sportovní zázemí školy Formela cup Pracovní místa Kontakt Školní dokumenty ŠVP Školní řád Výroční zprávy Koncepce rozvoje školy Rozpočet Tiskopisy GDPR Jídelna Provoz Jídelníček Řád školní jídelny Fotogalerie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 PROJEKT 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Historie školy Schránka důvěry

Matematický Klokan

V pátek 18.3. se konala matematická soutěž Matematický Klokan. Zapojil se do ní celý 1.stupeň / prvňáčci ještě nesoutěží/ 6. ročníky. Tato soutěž probíhá celorepublikově. Žáci dostanou zadané úkoly, na které mají cca 60minut. Čtou úkoly, řeší a mají možnost zakroužkovat jednu správnou odpověď / vždy je nabídnuto pět odpovědí/. Jsou to úkoly logického rázu, žáci si tak mohou ověřit, jak jim to pálí. Nutností je však také umět dobře číst s porozuměním. Občas se stane, že si ale žák super tipne a získá body zcela náhodně. Žáci z 2. a 3. tříd pracují na stejných úkolech, jejich kategorie se nazývá- Cvrček a mají celkem 18 úkolů. Žáci z 4. a 5 tříd již pracují na 24 úkolech a jejich kategorie se nazývá Klokánek, 6. třídy- kategorie Benjamín. Všechny děti na počátku získají 18/24 bodů -zadarmo, k těm se připočítávají body dle obtížnosti: úkoly za 3 body, za 4 body, za 5 bodů. Pokud úkol špatně vyřeší odečítá se za něj 1bod, pokud vůbec úkol nevyřeší, počítá se 0 bodů. Paní učitelky mají za úkol vše zkontrolovat, spočítat a následně vyhodnotit. Shodli jsem se, že děti úkoly bavily a určitě se podobnými úkoly budou zabývat i v dalších hodinách matematiky. Zdrojem podobných úkolů jsou sborníky zpředešlých roků na adrese: https://matematickyklokan.net, kdo má zájem, zvládne si vyhledat, vytisknout a řešit a řešit a řešit.

A jak to dopadlo na naší škole? 

Úspěšní řešitelé z každé třídy:

2.A - P. Drtil, D. Surovík, E. Daňová, I. Indrová

2.B- J. Kovačík, J. Janák, N. Danielová

3.A- K.A. Křenková, F. Šretr, E. Dzubáková, A. Zourková

3.B- T. Kiriazopulu, V. Losman, H. P. Nguyen

4.A- T. Konečná, M. Baláž, M. Nagyová, J. Samuel, A. Hrabáčková, V. Vidner

5.A- M. Líbalová, V. Hájková, D. Luchian

5.B- J. Širůčka, J. Jurič, T. Iacob

6.A,B- E. Haflantová, S. Rajmová, E. Schreiberová

Všem žákům blahopřeji a přeji, aby je matematika bavila a byli v ní úspěšní, stejně jako v Klokanovi.

                                                                                                                                                                         Zapsala Jana Dzubáková, velký fanda matematiky