Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít
☰ Menu
Distanční výuka Aktuality Škola O škole Školní poradenské pracoviště Školní družina Organizace školního roku Zájmové útvary Školní parlament Školská rada Rada rodičů Projekty Školní zpravodaj Sportovní zázemí školy Formela cup Pracovní místa Kontakt Školní dokumenty ŠVP Školní řád Výroční zprávy Koncepce rozvoje školy Rozpočet Tiskopisy GDPR Rozvrh hodin Rozvrh hodin 2020/2021 Suplování Jídelna Provoz Jídelníček Řád školní jídelny Fotogalerie 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 PROJEKT 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Historie školy Schránka důvěry

Dotazníkové šetření "Mapa školy"_2019/2020

Dotazníkové šetření "Mapa školy" 2019/2020 - výsledky

 

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

přestože momentálně nezažíváme příliš šťastné období vzhledem k vývoji situace kolem pandemie koronaviru, snažili jsme se intenzivně pracovat s výsledky dotazníkového šetření, tzv. mapou školy, která proběhla v 2. pololetí minulého školního roku. Je nutno přihlédnout k faktu, že výsledky se týkají tříd loňského školního roku.

Realizátorem dotazníku byla společnost SCIO. Našim hlavním cílem bylo zjišťování spokojenosti s kvalitou vzdělávání a výchovy na naší škole a také porovnání s ostatními školami. Z důvodu jednoduchosti a přehlednosti zveřejňujeme pouze výsledky ve formě individuální zprávy.

Výsledky dotazníku prosím berte s určitou mírou nadhledu. Možné zkreslení představuje mnoho faktorů. Například chybí srovnání s jinou školou, neporozumění některým zadaným otázkám, neporozumění významu některých otázek a další faktory, které Vaše odpovědi nějakým způsobem ovlivnily. Celkové výsledky dotazníkového šetření vycházejí spíše v pozitivních číslech. Lze tudíž předpokládat, že převládá spokojenost, za což jsme velmi rádi. Zároveň  jsme si ale vědomi, že existují také nedostatky a mnoho příležitostí pro zlepšení. Chtěli bychom Vás ujistit, že se všemi daty budeme dále pracovat.

Kvalitu vyhodnocení šetření zvýšil velký počet odevzdaných dotazníků. Chtěli bychom Vám vyjádřit velké poděkování za vstřícnost, ochotu a zodpovědnost při vyplňování a následné odevzdání dotazníků.

Je jasné, že se žádná instituce nemůže zavděčit všem. Máte však náš příslib, že každý podnět bude analyzován a následně řešen. Naším cílem je s výsledky pracovat tak, aby nám co nejvíce pomohly v další práci při zkvalitňování všech oblastí v naší škole.