Žákovský parlament

Žákovský parlament

Žákovský parlament ZŠ Javorník

V prvním týdnu tohoto školního roku proběhly v pátých až devátých třídách volby do našeho žákovského parlamentu. Bylo zvoleno celkem 17 žáků, kteří se své funkce ujmou na dva roky.

Na slavnostním ustavujícím zasedání, které se konalo 21. září v ředitelně školy, byli členové seznámeni s Ústavou ŽP ZŠ Javorník a složili slib do rukou ředitele školy. Dále byly podepsány smlouvy mezi členy a školou.  V následujících dnech pak podepisují členové smlouvu s třídou. Složení ŽP, smlouvy i ústavu přikládáme v příloze k nahlédnutí.

Cílem ŽP bude vytvořit stabilní skupinu žáků, kvalitně pracující a sehraný tým, který bude schopen dobře spolupracovat a přebírat zodpovědnost za svou vlastní práci. Žáci by měli získat schopnost vzájemného naslouchání, respektování názorů druhých, schopnost diskutování, organizace a umění prezentace svého názoru.  Cílem bude nepochybně i motivace zájmu co největšího počtu žáků a zaměstnanců na dění ve škole. Budeme se maximálně snažit o to, aby klima školy bylo pro nás pro všechny co nejpříjemnější.

                                                                                                                     Mgr. Naděžda Čmelová (koordinátorka ŽP)

Členové ŽP

Ústava ŽP

Smlouva mezi členem a školou 

Smlouva mezi třídou a jejím zástupcem

 

Zápis č.1

Zápis č.2

Zápis č.3

Zápis č.4

Zápis č.5

Zápis č.6

Zápis č.7

Zápis č.8

Zápis č.9

Zápis č.10

Zápis č.11

Zápis č. 12

Zápis č. 14

 

Zápis č. 1 - 2017/2018

Zápis č. 2 - 2017/2018

Zápis č. 3 - 2017/2018

Zápis č. 4 - 2017/2018

Zápis č. 5 - 2017/2018

Zápis č.7 - 2017/2018