Sociální pedagog

Sociální pedagog

Projekt „Škola pro všechny“

Naše škola se společně s dalšími 14 školami v okrese aktivně zapojila do projektu zaměřeného na inkluzivní vzdělávání. Žadatelem je Město Jeseník a projekt je financován 95 % dotací OP VVV a 5 % spoluúčastí zřizovatelů jednotlivých škol, tedy i našeho zřizovatele Města Javorník. Projekt je koncipovaný na 3 roky a není zaměřený pouze na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale také na žáky s nadáním.

Díky projektu se od letošního roku rozběhne ve škole mnohem širší nabídka doučování a rozšiřující výuky. Dále pak několik zajímavých kroužků a podpora některých žáků svými staršími kamarády ze středních či vysokých škol.

 

V rámci projektu budou ve škole působit sociální pedagog a školní asistentky.

 Kdo je sociální pedagog?

Sociální pedagog se zaměřuje na práci s rodinami i dětmi, a to nejen s problémy rizikových skupin, znevýhodněných skupin, ale v souvislosti s celou populací. V případě potřeby poskytuje sociální pedagog pomoc při aktivitách ve škole, mimo školu či v rodině. Tyto služby jsou bezplatné. Sociální pedagog spolupracuje se ZŠ Javorník, dětským lékařem, OSPOD Jeseník, PPP Jeseník a Poradnou pro rodinu Jeseník.

V rámci jeho činnosti plánujeme zřídit ve škole „klub“ pro děti 5. – 9. tříd, které neví, jak trávit svůj volný čas, mají problémy ve škole, ať už se vztahy k učitelům nebo spolužákům, mají rodinné problémy, jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim najít si kamarády…

Bližší informace, případně potřebnou pomoc Vám ochotně poskytne náš sociální pedagog – kontakt:

Dagmar Bury

Tel.: 725 695 702

Email: bury.dagmar@seznam.cz

 

Sociální pedagog - leták