Rada rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s.

Školní 72, Javorník 790 70

IČO: 26574039

tel.: 724 523 665, e-mail: rr.zsjavornik@seznam.cz

Individuální statutární orgán: předseda spolku, Ing. Jakub Matuška

Účel spolku (hlavní činnost): účinná a dobrovolná pomoc Základní škole Javorník, okres Jeseník a žákům této školy, podpora jejich správného vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí na děti a mládež.       

Členové spolku

Řádní členové – zástupci jednotlivých tříd zvolení pro školní rok 2015/2016:


1.B

 

Sumcová Jaroslava

 

sumcovajarka@seznam.cz

 

2.A

Veverková Lenka

veverkova21@seznam.cz

3.A

Jančov Petr

petrjancov@seznam.cz

3.B

Pavelková Petra

pavelkovapetula@seznam.cz

4.A

Danielová Zuzana

zuza.daniel@centrum.cz

4.B

Bulguris Petr

bulguris@email.cz 

4.B

Ringová Marcela

ringovam@seznam.cz

5.A

Kačorová Marie

lias@seznam.cz

5.B

Schmidtová Jitka

jitkawk@seznam.cz

6.A

Fudala Marcela

marcelafudala@seznam.cz

6.A

Robotková Andrea

a.robotkova@seznam.cz

6.B

Kmeťová Lenka

Lenca10@seznam.cz

7.A

Koňaříková Martina

martina.kon@seznam.cz

7.B

Daňová Renata

DanovaR@seznam.cz

8.A

Vaculíková Jana

slunickohzs@seznam.cz

8.B

Střílková Renata

 

9.A

Argirovská Marcela

Argirovska.M@seznam.cz

9.A

Matuška Jakub

rr.zsjavornik@seznam.cz                                                         

Koncepce příspěvků a podpory školy

 V souladu se stanovami Rada rodičů Základní školy Javorník, z. s. schválila následující koncepci příspěvků a podpory pro žáky a školu:

  • paušální příspěvek na žáka – každoročně schvalovaná paušální částka na žáka bez ohledu na to, který ročník navštěvuje, použitelný na školní i mimoškolní aktivity třídy včetně školních výletů, poskytován vždy v druhém pololetí,
  • podpora akcí napříč ročníky – příspěvek na aktivity a akce konaných pro několik ročníků, určený zvlášť pro první a druhý vzdělávací stupeň, poskytován celoročně na základě rozhodnutí vedení rady, 
  • ostatní příspěvky – financování drobných odměn do soutěží a olympiád pořádaných školou, nákup čajů a sirupů pro zajištění pitného režimu dětí, startovné v soutěžích, nákup odměn na konci školního roku,  
  • odměna za „Počin roku“ – finanční odměna pro jednotlivce nebo třídní kolektivy za vykonání mimořádného činu, záslužné činnosti nebo pomoci,   
  • financování vlastních akcí – zajištění finančních prostředků na organizování nebo spolupořádání různých akcí prospěšných škole a jejich žákům.     

 

Pořádané akce

VÁNOČNÍ JARMARK - akce pořádaná základní školou za pomoci rady rodičů, jejíž hlavní náplní je prodej výrobků, přáníček a předmětů s vánoční tématikou, které vlastnoručně vyrábějí žáci školy ve všech ročnících, výrobky si prezentují a prodávají samotné děti, prodeje se účastní široká veřejnost včetně rodičů a pozvaných hostů, doplněná je o doprovodný kulturní program v podobě krátkých vystoupení žáků, dále vánoční dílnou a podáváním občerstvení. Tato akce se každoročně koná za finanční podpory Města Javorník.    

 

PRIMA TŘÍDA – akce pořádaná radou rodičů představující soutěžní odpoledne pro třídní kolektivy prvního vzdělávacího stupně a jejich rodiče, nachystány jsou zajímavé soutěžní disciplíny, ve kterých si mohou žáci poměřit své dovednosti a vědomosti, třídní učitel figuruje jako kapitán družstva, který může určovat taktiku, vybraných soutěží se mohou zúčastnit rodiče a mohou tak dětem zajisti nějaké body navíc, vítězný třídní kolektiv získává titul „PRIMA třída“. Tato akce se každoročně koná za finanční podpory Olomouckého kraje.      

 

Aktuální oznámení o nejbližším konání obou AKCÍ:

Vánoční jarmark – prosinec 2015 zde

PRIMA třída – červen 2016 zde

PRIMA třída – červen 2017 zde

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016/2017