Články

Učíme se cizí jazyky

Název projektu: Učíme se cizí jazyky.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání

Prioritní oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 56

Harmonogram projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 986 961,- Kč
Cíle projektu: podpora kurikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školních zařízeních.

Aktivity projektu:

- zahraniční jazykové kurzy pro učitele

- zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky    

Oznámení o poskytnutí dotace

Smlouva podepsaná Londoninstitute

Výsledek výzvy k podání nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotící komise SCAN

Zápis o hodnocení, podpisy SCAN

Scan_Hodnotící komise_podepsané_2

Scan Oznámení o zrušení veřejné zakázky_2

Scan Smlouva 2

Scan Zápis o posouzení a hodnocení 2

Výsledek výzvy k podání nabídek 2

Výsledek výzvy k podání nabídek_3

Oznámení o zrušení veřejné zakázky_3