Články

Technické dovednosti žáků

 


Název projektu: Technické dovednosti žáků.
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/57.1305

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání

Prioritní oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 57

Harmonogram projektu: 1.9.2015 – 31.12.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu:
204 112,00 Kč
Cíle projektu: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Aktivity projektu:

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.