Články

Škola na konci světa, přesto v souladu s přírodou

Škola na konci světa, přesto v souladu s přírodou

Samostatná webová prezentace projektu

Název projektu

Škola na konci světa, přesto v souladu s přírodou

Dotační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Výzva

Olomoucký kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.26/01.0042

Datum zahájení projektu

01.02.2012

Datum ukončení projektu

31.12.2013

Příjemce podpory

Základní škola Javorník, okres Jeseník, Školní 72, 790 70 Javorník

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Zdeněk Hořava, 725 005 508, reditel@zsjavornik.cz

Administrátor projektu

Ing. Alexandra Snopková, 777 607 344, snopkova@ceskyprojekt.cz

Partner projektu

Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

 

 

Realizované aktivity

01 - Nákup vybavení učeben přírodovědných a technických předmětů

 • interaktivní dataprojektor (10 kusů),
 • interaktivní tabule, napájecí zdroj (1 kus)
 • ŽEM (žákovské elektronické moduly (10 kusů)
 • DZS (demonstrační závěsné sestavy (8 kusů)
 • rotační olejová vývěva (1 kus)
 • motorgenerátor a frekvenční generátor (1 kus)
 • víceúčelový digitální měřicí přístroj (1 kus)
 • molekuly1 a 2 a kompaktní molekulová stavebnice (1 kus)
 • svěráky (12 kusů)
 • počítač (3 kusy)
 • školní atlasy světa (50 kusů)
 • žákovské laboratorní stoly (10 kusů)
 • laboratorní mycí stůl (1 kus)
 • laboratorní katedra (1 kus)
 • učitelský psací stůl (1 kus)
 • počítačové stoly (2 kusy)
 • laboratorní skříně (4 kusy)
 • žákovské otočné židle (2 kusy)
 • zatemňovací technika (4 rolety, 4 motory, 2 ovladače),
 • učitelská židle (1 kus)
 • žákovské židle (30 kusů)

02 – Školení pedagogických pracovníků na „mezipředmětové vztahy a projektové vyučování“

Učitelé přírodovědných a technických předmětů absolvují akreditované školení na mezipředmětové vztahy a projektové vyučování. Zvýší se tak jejich odbornost a kompetence v dané oblasti, získají informační a pracovní materiály ze školení, včetně nabídky inspirativní literatury.

03 - Aplikace mezipředmětových vztahů do výuky přírodovědných a technických předmětů

Žákům ZŠ Javorník aktivita zajistí výuku přírodovědných a technických předmětů, inovovanou o aplikacimezipředmětových vztahů napříč všemi těmito předměty, s důrazem na propojení teoretických dovedností a praxe. K této výuce budou využity speciální vzdělávací materiály, vytvořené v rámci této aktivity. Pro každý vyučovací předmět bude žáky vytvořena ucelená sada materiálů (např. interaktivní prezentace či prezentace v power pointu), aplikujících mezipředmětové vztahy s ostatními přírodovědnými a technickými předměty a to v rámci všech ročníků školy, v nichž je daný předmět vyučován. V rámci této aktivity bude také doplněn Školní vzdělávací program o výuku přírodovědných a technických předmětů s využitím mezipředmětových vztahů.

04 – Realizace projektových dní s přírodovědnou tematickou

Ve spolupráci s partnerem projektu Lesy ČR s.p. se realizuje osm projektových dní s přírodovědnou tématikou. Projektové dny jsou zaměřeny na řešení praktických problémů v oblasti přírodních věd, s cílem rozvíjet klíčové kompetence žáků v této oblasti a snahou naučit žáky používání těchto dovedností ve výuce daných předmětů, ale i v osobním životě.

05 – Spolupráce se zaměstnavateli a institucemi v rámci technických a přírodovědných oborů činností

V rámci projektu se budou konat přednášky na technicky zaměřených středních školách a také exkurze ve firmách s technickým oborem činnosti (např. v závodě Siemens v Mohelnici nebo ve firmě Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, či v podniku Lesy ČR).