Aktuálně

Podzim v 1. třídách

 

Podzim v prvních třídách

Čas neúprosně běží a už máme za sebou první čtvrtletí školního roku – podzim. Začali jsme společně motivačním výletem, který vedl ke stmelení kolektivu a navození přátelské atmosféry. A přátelská atmosféra nás doprovázela i do knihovny, kde si pro nás paní knihovnice připraví vždy zajímavé téma. Následující akce – projektový den byl pro naše prvňáčky zcela novým zážitkem. Pojali jsme ho ve spolupráci s osmými třídami a společně jsme se zabývali životem v lese na podzim. Součástí dne bylo vnímání lesa všemi smysly. A dětem se nejvíce líbilo vaření a ochutnávání pečeného čaje z lesních plodů a bylin. Výsledkem této společné činnosti je krásně podzimně vyzdobená celá chodba.

A mezi tím vším se děti samozřejmě učily nejen číst, psát a počítat, ale i dodržovat třídní pravidla o vhodném chování ve škole. Tady je určitě na místě pochválit paní učitelky z jednotlivých mateřských škol, kde jsme mohli plynule navázat na osvojené dovednosti dětí.

Poslední podzimní událostí bylo slavnostní předávání Slabikářů. Ale nebylo to jenom tak! Černokněžník Nečtenář dětem Slabikáře schoval a vrácení bylo podmíněno výměnou za splnění nelehkých čtenářských úkolů. Žáčci museli ukázat své nabyté znalosti v podobě rozlišování všech tvarů písmene, přiřazování slabik k obrázkům, vyplnění křížovky s tajenkou. Poslední úkol byl od černokněžníka nejnáročnější. Zde děti musely prokázat čtenářskou gramotnost – vyjádřit obrázkem přečtená slova a věty. Za splnění úkolů dostávaly děti klíče, kterými odemkly bránu žaláře a vysvobodily své tak očekávané Slabikáře.

Fotogalerie


Ivana Mikulenková