Aktuálně

Družina v říjnu

Družina – říjen

Výtvarné a pracovní činnosti – v první řadě bych ráda poděkovala všem dětem, které do družiny přinesly spoustu přírodnin a dýní, ať už velkých nebo malých. V průběhu celého měsíce jsme je využili na tvorbu nádherných výrobků, o které nás požádala paní ředitelka Městského kulturního střediska. Ty se potom posloužily jako dekorace na Halloweenské párty. Musíme děti pochválit za jejich snahu a nápady, kdy malovaly, lepily, vystřihovaly a snažily se vytvořit společně s paní vychovatelkou opravdu „skvostné“ výtvory. Nezdobily jen dýně, ale pomáhaly udělat i obrovskou pavučinu s pavoukem, spoustu malých, barevných duchů, které se pověsily na větev. V prvním oddělení pro změnu vytvořily duchy velké, bílé. Když si paní ředitelka s panem Zajoncem pro všechnu tu nádheru přijela, nestačila se divit, kolik si toho odvezou. Dělaly se i jiné výrobky, než halloweenské. Například ve II. a III. oddělení šikovná děvčata polepila obyčejné krabice barevným papírem a díky tomu vznikly veselé krabice na výtvarný materiál.

Procházky, sport – stále se využívalo příznivého počasí ke hrám na multifunkčním hřišti. Několikrát jsme byli na sběru přírodnin v parku a u dolní mateřské školky. Vyšli jsme si také na Kravčák, kde se zahrálo, zasoutěžilo a vyzkoušela orientace okolí. V případě nepříznivého počasí chodíme ve vyhrazených dnech do tělocvičny.

Návštěva – byli jsme se podívat u chovatele králíků pana Dvořáka na malé králíčky. Děti měly možnost si je pohladit a odvážnější i pochovat. Někteří pak přes zavřená vrátka krmily dospěláky. Pan Dvořák nestačil odpovídat na všetečné dotazy. Společně jsme některým chundeláčkům vymýšleli jména.

Sbírky – celý měsíc nám děti nosily své sbírky, kdy jsme měli možnost vidět spousty kartiček, hraček, knížek, mušliček a dokonce speciální, mluvící „Hačimo“ – ptáčka, který opakuje slova. Některé děti si pro své kamarády připravily zajímavé povídání o lese, přírodě, myslivosti a obojživelnících. Učí se tak komunikovat a zaujmout své vrstevníky i dospěláky.

Dýňový den – dopoledne měla většina dětí takové malé halloweenské párty ve třídách. Odpovídalo tomu i jejich přestrojení, tak jsme jen plynule pokračovali po příchodu z obědu, kdy jsme si zazpívali a zatancovali. Povídali jsme si i o tom, kdo byl na Halloweenské párty, a jestli poznal naše vystavené výrobky. Den se nám vydařil, děti byly spokojené a veselé.

                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Iveta Paděrová

 


Ivana Mikulenková