Aktuálně

Školní družina v září

Školní družina – září

Den otevřených dveří – ještě se vrátím do doby před prázdninami, kdy jsme s dětmi navštívili Den otevřených dveří  Domova pro seniory v Javorníku. Velmi se nám líbil program připravený pro babičky a dědečky. Děti uvítaly možnost vyjet výtahem do podkroví, kde jsou nové kanceláře a terasa s vyhlídkou na Javorník.

Plastová víčka – na konci měsíce června převzal Michal Zajonc opravdu úctyhodné množství plastových víček, které po celý školní rok nosí děti paní vychovatelce Žáčkové. V tomto sběru pokračujeme i nadále.

Rekonstrukce – během letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce I. oddělení a pavlače. Celé oddělení je vybavené novým nábytkem, děti mají krásné a příjemné prostředí. Jsme rádi, že vedení školy svůj slib splnilo a na družinu nezapomněloJ.

Hravé odpoledne – proběhlo v zámeckém parku, za dohledu p. vychovatelky Paděrové a Fendrychové, nápomocná nám byla paní T. Navrátilová. Dětí bylo přes 30 a uhlídat je byl téměř nadlidský výkon. Přesto jsme si odpoledne užili, děti se vydováděly a zasoutěžily si. Viděly také krásného koně, se kterým byla v parku na projížďce Davídkova sestřenice. Na závěr jsme společně v lese hledali poklad, který našla Eliška a s ostatními se o něho podělila.

Výtvarné a pracovní činnosti – malovaly se zážitky z prázdnin, zdobila se obě oddělení, pavlač a okna. Vyráběly se výtvory z přírodnin, které děti nasbíraly v parku. V závěru měsíce se vytvářeli papíroví draci, kteří zdobí vchodové dveře.

Pohádky – Tomášek, Liborek, Dominička a Natálka si přichystali pro své kamarády pohádky, ke kterým si namalovali obrázky a doprovázeli své povídaní písničkami.  Vše se nám líbilo a další dobrovolníci si chystají nové příběhy.

Ředitelské volno – tento den byla školní družina v provozu od 6:00 do 16:00 hod. Dopoledne děti  strávily s paní vychovatelkou Žáčkovou v tělocvičně. Po obědě pak byly s paní vychovatelkou Paděrovou na procházce. Po příchodu do družiny jsme strouhali pastelky a dávali dohromady výtvarné potřeby.

                                                                      Bc. Iveta Paděrová


Ivana Mikulenková