Aktuálně

Enviromentální výchova

EVVO a přírodovědné úspěchy žáků ZŠ Javorník

            Stalo se již tradicí, že žáci naší školy dosahují v přírodopisných soutěžích pěkných výsledků. Vše začíná už na podzim, kdy se účastníme 1. kola přírodopisné korespondenční soutěže pořádané Střediskem volného času DUHA v Jeseníku. Mezi 251 účastníky jsme získali 1. místo v III. kategorii kolektivů a 2. a 3. místo v jednotlivcích. Soutěž pokračuje druhým kolem v jarních měsících. Zde jsme obsadili dvě třetí místa v jednotlivcích.

            Ve stejnou dobu se začínáme připravovat na školní kola biologické olympiády, která probíhají začátkem roku. Z pěti zúčastněných byli letos čtyři úspěšní řešitelé, z nichž tři nás reprezentovali v dubnu v okresních kolech v Jeseníku. Zde jsme obsadili dvakrát první místo a jedno místo třetí. Všechna s postupem do krajského kola v Přerově. Samotná olympiáda je soutěž velmi náročná. Jen studijní materiál obsahuje na 90 stran odborného textu, předpokládá se zvládnutí poznávání přírodnin a práce s mikroskopem. S výsledky děvčat v kraji můžeme být spokojeni, všechna byla úspěšnými řešitelkami. Dvě (Matušková, Iacob) získaly 6. místo, třetí (Danielová) byla desátá v kraji.

            V únoru se dvě tříčlenná družstva z žáků 6. - 9. tříd zapojila do znalostní soutěže „Mladí lidé v evropských lesích - YPEF 2017“, které pro nás připravili zástupci ředitelství Lesů ČR z Jeseníku.  Soutěž byla výborně připravená, žáci spokojení a škola navíc získala nové přírodniny do svých sbírek. Vítězné družstvo se připravovalo do krajského kola v Hranicích na Moravě, kam jsme se moc těšili. Účast nám ale zhatila nečekaná dubnová sněhová nadílka, kdy překonání našich kopců a tak dlouhé trasy na letních pneumatikách by bylo příliš riskantní.

            V dubnu se dvě družstva zúčastnila 45. ročníku soutěže Zlatý list, která probíhá v areálu Střediska volného času DUHA v Jeseníku. Zde musí žáci obhájit své přírodopisné znalosti na deseti stanovištích s tématy jako je ochrana přírody, rybník a řeka, hmyz, rostliny, astronomie a další. Mladší žáci se umístili jako sedmí, starší obsadili třetí místo (od prvního je dělilo pouhých 2,5 bodu).

Geologická olympiáda - zájemci o soutěž se museli přihlásit a zaregistrovat elektronicky do poloviny ledna. Školní a okresní kola soutěže probíhala v určených termínech pomocí počítačů on-line. Náročnost zadávaných úkolů se však v každém kole znatelně zvyšovala. Přesto do krajského kola postoupili oba soutěžící z naší školy Matěj Kuna a Kristián Millý, žáci 9. A. Krajské kolo Geologické olympiády se uskutečnilo dne 3. dubna ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Všichni soutěžící absolvovali náročný půlhodinový test, jehož součástí byla mimo jiné také práce s geologickou mapou či stanovení hustoty granátu. V poznávací části určovali soutěžící názvy padesáti nerostů, včetně patnácti zkamenělin. Matěj Kuna byl nejúspěšnějším soutěžícím v poznávací části a celkově obsadil čtvrté místo. Kristián Millý získal místo páté. Ačkoliv nepostoupili do celostátního kola, výborně reprezentovali naši školu a také si odnesli mnoho nových poznatků a zkušeností.

 

Druhým rokem probíhaly v naší škole prezentace o přírodě, které si chystala děvčata z  8.A - V. Matušková,    N. Argirovská, J. Jurišová, pro mladší spolužáky ze školní družiny a děti z MŠ v Javorníku. Letošní téma bylo „Voda“, zaměřené na ochranu vod, dělení a koloběh vody.  Pro tento školní rok jsme společně zvolily téma „Stromy a les“. Prezentace budou probíhat výjimečně na podzim, aby děvčata měla dostatek času na přijímací zkoušky na SŠ. Moc jim děkuji za zdařilé vystupování na veřejnosti.

            Děkujeme vedení naší ZŠ za podporu a všem organizátorům soutěží za jejich pečlivou přípravu a možnost porovnat znalosti našich žáků s konkurencí. Děkujeme podniku Lesy ČR s. p. za poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč naší škole, který nám bezesporu pomůže dále zlepšit podmínky naší přípravy na přírodovědné soutěže.  Žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Fotogalerie                                                Mgr. N. Čmelová, Mgr. I. Karešová, Ing. M. Nemeškalová


Ivana Mikulenková