Aktuálně

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

            22. června 2017 jsme měli možnost navštívit v rámci Dne otevřených dveří sběrný dvůr a čistírnu odpadních vod v našem městě. Sběrným dvorem nás provázel pan Pospíšil, který nás zasvětil do jeho chodu. Osvěžili jsme si znalosti o třídění odpadu, nahlédli do jednotlivých sběrných nádob ve dvoře a také si prohlédli nové plastové kontejnery na separovaný odpad, které postupně nahradí ty starší kovové. Možnost sednout si do popelářského vozu či vystoupit na jeho stupačky nadchla většinu žáků. Bylo vidět, že toto povolání je v jistém věku stále přitažlivé a s generacemi se nemění. Kdo z nás alespoň jednou v životě nezatoužil být popelářem, že ano?

            S chodem rekonstruované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod nás podrobně seznámil pan Kozel. Prošel s námi celý areál „čovky“ a názorně vysvětlil postup mechanického a biologického čištění vody. Nahlédli jsme také do počítačového „mozku“ čistírny. Teď už například víme, jak vypadají a pracují česle, lapáky písku, usazovací nádrž, jak vypadá kal a za jakých podmínek zde „pracují“ mikroorganismy. Měli jsme možnost srovnat vodu, která přitéká na čističku, s vodou, která ji opouští. Je vidět, že „čovka“ pracuje spolehlivě a vynaložené peníze se určitě vyplatí.

            Za možnost návštěvy děkujeme městu Javorník i oběma našim průvodcům.

  Fotogalerie                                                    Mgr. Naděžda Čmelová

 


Ivana Mikulenková