Aktuálně

Prima třída

PRIMA TŘÍDA 2017

V úterý 13. června 2017 proběhl v areálu základní školy již 9. ročník akce PRIMA TŘÍDA, kterou tradičně pořádá spolek Rada rodičů Základní školy Javorník, z.s.

Účast byla jako vždy veliká a v 16 hodin už byli téměř všichni žáci prvního stupně nachystaní a natěšení pustit se do soutěžního klání. Po krátkém úvodu a organizačních pokynech předsedy spolku, přivítání starostou města a ředitelem školy se vmžiku všechna stanoviště zaplnila. Ze všech stran se ozývaly pokřiky, povzbuzování a fandění. Letos si děti i rodiče mohly vyzkoušet tradiční travní lyže, lavinu, ale i zcela nové soutěže jako např. krab, strašák, střelnice či namotávaná. Celé soutěžní klání absolvovalo také již tradiční družstvo učitelů druhého stupně a družstvo z Denního stacionáře Šimon z Jeseníku, jehož soutěžící zářili optimismem a nadšením. Každé dítě na začátku dostalo pití, müsli tyčinku a v průběhu soutěžení se posilnilo výborným párkem.  

Odpoledne uteklo jako voda a byl čas spočítat všechny výsledky. Mezitím si jednotlivé třídní kolektivy nalepily dílky puzzle skládačky (obrázku). A poté se už čekalo na vyhlášení výsledků. Speciální ocenění obdrželo družstvo ze Šimona a družstvo učitelů. Všechny týmy byly skvělé a určitě by si výhru zasloužily. Na třetím místě se letos umístili žáčci 2. B v čele s kapitánkou Míšou Rychlou, což byl fantastický výsledek. První a druhé místo dělilo od sebe pouhých deset bodů. Podělily se o ně třídy 5. B v čele s kapitánkou Lenkou Klíčovou na druhém místě a první místo patří třídě 5. A s kapitánkou Pavlou Matuškovou.

Gratuluji nejen vítězům, ale všem žákům, kteří si přišli užít hezké odpoledne. Děkuji rodičům, kteří své děti přišli podpořit a třídním učitelkám v roli kapitánek. Velký dík patří členům rady rodičů, bez jejichž zapálení a ochoty by toto soutěžní odpoledne nemohlo vzniknout. Poděkování patří také Olomouckému kraji za jeho finanční podporu a také akciové společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s. za sponzorský dar v podobě müsli tyčinek.     

                                                                                                         

Fotogalerie                                                                                                                                                                                                                           Jakub Matuška, předseda spolku 


Ivana Mikulenková