Aktuálně

biologická olympiáda - školní kolo

Výsledky školního kola 46. ročníku biologické olympiády kategorie C Školní kolo se konalo dne 18. ledna 2012. Sedm žáků pracovalo pod vedením Mgr. Čmelové a p. učitelky Harbichové. Letošním tématem byly vzájemné vztahy mezi organismy. Své znalosti museli žáci prokázat v poznávání přírodnin, teorii (...

VÍCE ZDE


Soutěž v AJ - školní kolo

V pátek 27. ledna 2012 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se v kategoriích IA (žáci šestých a sedmých ročníků) a IIA (žáci osmých a devátých tříd). Soutěžící porovnali své znalosti a schopnosti ve třech úkolech – porozumění mluvenému slovu, popis obrázku a vyprávění na vybran...

VÍCE ZDE


Ajax ve 2.třídách

Ajax? To je nový spolužák? Kdepak. Ajax je jméno policejního psa, vyobrazeného na titulní stránce Ajaxova zápisníku. Každý měsíc se s ním děti z 2. tříd setkávají ve společnosti dvou sympatických policistů p. Bulgurise a p.Kopeckého. Ti dětem přibližují práci policistů. Seznamují je, jak se mají cho...

VÍCE ZDE


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnickou akcí v České republice, jejíž výtěžek pomáhá lidem v nouzi a podporuje charitativní projekty u nás i v zahraničí. Také Charita v Javorníku pořádá tuto akci a vysílá své koledníky v období kolem 6. ledna do ulic našeho města. Koledníci se převlé...

VÍCE ZDE


Olympiáda v AJ

  Soutěž v anglickém jazyce školní kolo Kdy?          v pátek 27. 1. 2012 (3. nebo 4. vyučovací hodina) Kde?          v učebně Aj Co?           poslech s porozuměním, popis obrázku, popis vylosovaného tématu Témata pro kategorii IA (žáci 6. a 7. tříd): 1) My family 2) Leisure ti...

VÍCE ZDE