Aktuálně

Zápis dětí do 1. ročníku

7. 2. 2012 prožili předškoláci svůj významný den – zápis do základní školy. Před zápisem proběhly návštěvy MŠ v prvních třídách. Budoucí prvňáčci se účastnili výuky a společně s dětmi plnili zadané úkoly.  Na zápis přišly děti v doprovodu rodičů i prarodičů a při rozhovoru s paní učitelkou se snažil...

VÍCE ZDE


Vánoční jarmark pomáhá

Pořádání Vánočního jarmarku se stalo každoroční tradicí. Nejedná se pouze o navození předvánoční nálady, ale i o snahu pomoci dobré věci. Žáci díky prodeji vlastnoručně vyrobených výrobků dokázali získat pro školu 13 863 Kč. Což je úctyhodné odměnění jejich práce. Jelikož byli Vánoce, čas dobrých sk...

VÍCE ZDE


biologická olympiáda - školní kolo

Výsledky školního kola 46. ročníku biologické olympiády kategorie C Školní kolo se konalo dne 18. ledna 2012. Sedm žáků pracovalo pod vedením Mgr. Čmelové a p. učitelky Harbichové. Letošním tématem byly vzájemné vztahy mezi organismy. Své znalosti museli žáci prokázat v poznávání přírodnin, teorii (...

VÍCE ZDE


Soutěž v AJ - školní kolo

V pátek 27. ledna 2012 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se v kategoriích IA (žáci šestých a sedmých ročníků) a IIA (žáci osmých a devátých tříd). Soutěžící porovnali své znalosti a schopnosti ve třech úkolech – porozumění mluvenému slovu, popis obrázku a vyprávění na vybran...

VÍCE ZDE


Ajax ve 2.třídách

Ajax? To je nový spolužák? Kdepak. Ajax je jméno policejního psa, vyobrazeného na titulní stránce Ajaxova zápisníku. Každý měsíc se s ním děti z 2. tříd setkávají ve společnosti dvou sympatických policistů p. Bulgurise a p.Kopeckého. Ti dětem přibližují práci policistů. Seznamují je, jak se mají cho...

VÍCE ZDE